מדפסת לייזר סמסונג דגם SL-M3820ND

ניתן לקבל פרטים מהנציג

דגם הטונר המתאים למדפסת זו הינו
203L תואם / מקורי