מדפסת לייזר סמסונג SL-M2620

ניתן לקבל פרטים מהנציג

הטונר המתאים לדגם מדפסת זו הינו
טונר סמסונג D115L תואם / מקורי