מדפסת לייזר קנון דגם LBP 6030

ניתן לקבל פרטים מהנציג

דגם טונר למדפסת זו הינו
CB435A/436/285 תואם