מדפסת משולבת סמסונג דגם SL-M3870FD

ניתן לקבל פרטים מהנציג

דגם טונר למדפסת זו הינו
203L תואם / מקורי