מדפסת סמסונג משולבת דגם SL-M2670FN

ניתן לקבל פרטים מהנציג

דגם הטונר המתאים למדפסת זו הינו
D115L תואם / מקורי